Projectering en Nieuwe Norm 4001

Deze norm geeft antwoord op de vraag hoeveel brandblustoestellen er geplaatst moeten worden in bepaalde ruimtes en gebouwen, de zogenaamde projectering. Tevens wordt bepaald dat de loopafstand tussen de brandblustoestellen in ruimtes niet meer dan 20 meter mag bedragen. Als basiseenheid van een brandblustoestel wordt alleen uitgegaan van een poederblustoestel of een schuimblustoestel.
De brandblustoestellen moeten zo geplaatst worden dat ze goed zichtbaar zijn en dat de toegang tot de brandblustoestellen niet gehinderd mag worden. Alle locaties zullen gemarkeerd moeten worden volgens de 92/95EEG richtlijn. Dit houdt in dat er boven alle brandblusmiddelen een aanduiding moet komen en naast elk brandblustoestel een identificatiebordje moet komen.

Onder bluseenheden wordt verstaan:

* een poederblustoestel van minimum 6 kg.
* een schuimblustoestel van minimum 9 ltr.
* verrijdbare blustoestellen

Brandslanghaspels

Indien in de projecteringszone brandslanghaspels aanwezig zijn die veilig en doelmatig kunnen worden ingezet ter bestrijding van de te verwachten brandrisico's, dan mogen deze brandslanghaspels worden meegeteld als basisbeveiligingseenheid.

Het is uiteraard ook toegestaan een combinatie van verschillende typen te projecteren.

Voor meer informatie, betreffende uw bedrijf, kunt u ons altijd bellen,
tel. 0416 37 23 33