Brandbeveiliging van het motorcompartiment.

Volgens de NEN-EN ISO 9094-1 > brandbeveiliging van schepen tot en met een lengte van 15 meter en de NEN-EN ISO 9094-2 > brandbeveiliging van schepen met een lengte van meer dan 15 meter, moeten onderstaande maatregelen worden genomen betreft het motorcompartiment.

Ingebouwde benzinemotor : een vast blussysteem in het motorcompartiment monteren.

Ingebouwde dieselmotor < 120 kw: een vast blussysteem in het motorcompartiment monteren of een brandblusser beschikbaar hebben, welke middels een ruimtevullend medium de brand in het motorcompartiment kan blussen.

Ingebouwde dieselmotor > 120 kw: een vast blussysteem in het motorcompartiment monteren.

Overige brandbeveiliging voor schepen tot en met een lengte van 15 meter.

Heeft u aan boord open vuur zoals; geiser, kooktoestel of verwarming ?
Dan moet u een of meer blustoestellen hebben met een gezamenlijke capaciteit van 8A / 68B deze code houdt in het blusvermogen van het blustoestel. Dit betekent dat u voldoende heeft aan een Rola PMK 2kg.poeder 13A/89B of 2 stuks Rola S2DF sproeischuimblusser 10A/68B, of wanneer u bij het kooktoestel een blusdeken ophangt, dan kunt u volstaan met een sproeischuimblusser van 2ltr.

Waar dient het blustoestel geplaatst te worden ?

Voor schepen tot 10 meter, maximaal 1 meter vanaf de hoofdstuurinrichting of cockpit. Voor schepen van 10 tot 15 meter, maximaal 2,5 meter vanaf de hoofdstuurinrichting of cockpit. Binnen 2 meter van elk kooktoestel of ander permanent geinstalleerd open vuur apparatuur.

Buiten het motorcompartiment maar niet meer dan 2 meter vanaf de blusopening als u kiest voor een brandblustoestel i.p.v. een vast blussysteem ter bescherming van het motorcompartiment.

Binnen 5 meter van het middelpunt van het slaapvertrek.

Overige brandbeveiliging voor schepen met een lengte van meer dan 15 meter.

Volgens de NEN-EN ISO 9094-2 : moet u blustoestellen plaatsen met een minimum capaciteit van 5A/34B bv. Rola S2DF sproeischuim 2 ltr. 5A/34B

Het aantal blustoestellen wat vereist is, hangt af van de te beveiligen ruimtes.

Waar dient het blustoestel geplaatst te worden ?

Op maximaal 2 meter vanaf de hoofdstuurinrichting.

Binnen 2 meter van elk kooktoestel of ander permanent open vuur apparatuur. Buiten het motorcompartiment maar niet meer dan 2 meter vanaf de blusopening als u kiest voor een brandblustoestel i.p.v. een vast blussysteem ter bescherming van het motorcompartiment.

Binnen 3 meter van het middelpunt van elk slaapvertrek. Per 20 mtr.2 verblijfsruimte dient er een blustoestel met een capaciteit van minimaal 5A/34B aanwezig te zijn.