Kleine blusmiddelen

Denk eraan! De eerste 5 minuten is het uw eigen brand, het is dus van groot belang dat er bij een beginnende brand kleine blusmiddelen aanwezig zijn, zoals de brandslanghaspel en of het blustoestel die voldoen aan specifieke normen en eisen om daadwerkelijk die beginnende brand effectief te bestrijden, want meer dan 85 % van branden in gebouwen worden geblust met een draagbaar blustoestel.

Daarom is het jaarlijks onderhoud van de blusmiddelen zeer belangrijk !!

 
meer info